Almere Tussen de Vaarten, Hwarang Mudowon, Andy Warholstraat 23, 1328 LA Almere (036-5340734 / 06-33772117)

Zwarte Band Taekwondo Examen I Benjamin Wagenmakers

Op 26 maart legden onze twee leerlingen hun examen af voor hun zwarte band. Het doel waar ze jarenlang voor hebben gewerkt. Hier volgt het interview van Benjamin Wagenmakers over zijn ervaring met trainen tot nog toe.

Naam: Benjamin  Wagemakers

Leeftijd: 16

Wat is de aanleiding dat ik ben gaan trainen ?

Mijn vader en mijn zus deden allebei taekwondo dus ik was ook benieuwd.

Hoe lang train je ?

Bijna 11 jaar

Wat doe jij qua opleiding en hobby’s ?

Ik zit in de 4e klas van de middelbare school. Ik speel veel gitaar en maak veel muziek.

Wat maakt het dat ik nog steeds train ?

Extra motivatie om 2e dan te halen.

Wat heb ik geleerd op de training ?

Veel zelfvertrouwen.

Welke voordelen heb ik ondervonden van de training ?

Ik merk de laatste tijd dat mijn conditie gemiddeld hoger is dan die van mijn leeftijdsgenoten.

Waar geniet ik van tijdens de training ?

Het bewegen en hoge trappen doen.

Wat wil ik verder ontwikkelen qua training ?

Nog sneller kunnen trappen en mijn linkerbeen meer trainen.

blog

Nieuws

Alle locaties

Taekwondo Zwarte Band Examen 1,2,3 DAN

De afgelopen zaterdag 11 maart hebben onze drie leerlingen examen afgelegd voor hun 1e, 2e en 3e Dan examen. Allen hebben veel ingespannen om aan