Almere Tussen de Vaarten, Hwarang Mudowon, Andy Warholstraat 23, 1328 LA Almere (036-5340734 / 06-33772117)

Inhoud van pagina

De geschiedenis van taekwondo

De geschiedenis van taekwondo volgt voor een groot deel de geschiedenis van Korea. Er zijn in grote lijnen drie periodes te onderscheiden. De oertijd en middeleeuwen, de tijd tot het einde van de Tweede Wereld Oorlog en de tijd vanaf 1945 tot nu toe. In deze periode zijn diverse Koreaanse krijgskunsten van invloed geweest die de hedendaagse taekwondo bewegingen en filosofie hebben gevormd.

De oertijd en middeleeuwen

Taekwondo is voor een groot deel gebaseerd op de oude krijgskunsten die in het oude Korea werden beoefend. In de oertijd, zo’n twee-a drie duizend jaar geleden, werd het Koreaanse schiereiland bevolkt door stammen. In deze primitieve tijden moesten mensen zich verdedigen en zo werden de eerste technieken ontwikkeld waarmee mensen zich met de blote hand (en voet) staande konden houden. In stamrituelen speelden de technieken een grote rol en werden ze verder vormgegeven en uitgewerkt. Hierbij werd men onder andere geïnspireerd door de karakteristieke wijze waarop dieren met elkaar vechten. Ook nu is dit nog duidelijk terug te zien in verschillende standen die in het hedendaagse taekwondo bestaan.

Uit de stammen ontstonden door de tijden heen drie elkaar vaak beconcurrerende koninkrijken: Shilla, Baekjae en Goguryo. In deze tijd geldt het recht van de sterkste. Daarom is militaire macht belangrijk en zijn getrainde legers en oefeningen van man tot man gevechten noodzakelijk.

In het koninkrijk koguryi werden de zogenaamde Sonbae-systemen ontwikkeld en beoefend. Deze werden ook wel subak of taekkyon genoemd. Ook in het koninkrijk shilla beoefende een befaamd legeronderdeel deze krijgskunsten, dit korps was hwarangdo.

Na de koryo-dynastie volgde de Joseon-dynastie (ook bekend als Yi-dinastie). Deze duurde van 1392 tot 1910. Het accent op militaire training verdween. Dit kwam doordat koning Taejo, het boeddhisme verving door het confuciaanse. In het confuciaanse werden dichtkunst en muziek hoger geprezen dan krijgskunst.

De tijd tot het einde van de tweede wereld oorlog

Verzwakt (ook door innerlijke twisten) vond er in Korea in 1952 een invasie plaats door Japan. Hierdoor werd duidelijk dat de defensie van Korea moest worden verbeterd. Er werden maatregelen genomen door de militaire training te intensiverende te versterken. Dit betekende als vanzelf een opleving voor de krijgskunsten. Uit overgeleverde boeken is te lezen dat er al iets bestond als taekwondo. Het boek “Muyedobotonji” uit die tijd beschrijft bijvoorbeeld hoe de kracht en vaardigheid van handen en voeten konden worden getraind om gevaarlijke situaties de baas te kunnen zijn. Afbeeldingen uit dat boek beschrijven 38 bewegingen die als taekwondo poomse (stijllopen) en basisbewegingen kunnen worden herkend.

In de periode van 1900 tot 1945 werd Korea overheerst door Japan. Dit was voor Korea en de Koreaanse gevechtskunsten en zware tijd. De Japanse koloniale regering verbood, in haar poging om het Koreaanse volk te onderdrukken, ook de beoefening van taekkyonen andere Koreaanse vechtkunsten. Wel werden Japanse systemen zoals Judo en Karate beoefend.

Omdat bloed kruipt waar het niet gaan kan, werden de Koreaanse systemen toch in het geheim beoefend en werden de technieken (met gevaar voor eigen leven) van meester op leerlingen overgedragen.

De tijd vanaf 1945 tot nu

Na WWII werd Korea’s eigen identiteit bevestigd en herkreeg ze haar vrijheid. Koreaanse meesters openden hun scholen (kwans) door het hele land. Deze kwans waren: Chung Do Kwan Moo Duk Kwam, Yun Moo Kwan, Chang Moo Kwan, Oh do Kwan, Jido Kwan, Chi Do Kwan en Song Moo Kwan

Ook waren de Koreaanse vechtkunsten in het Koreaanse leger geïntroduceerd door General Hong Hi Choi en daar onderwezen.

Op 11 april 1955 werd er op een gezamenlijke bijeenkomst van de kwans besloten om hun verschillende stijlen te verenigen onder de naam Tae Soo Do. Twee jaar later werd deze naam omgezet in taekwondo. De naam werd voorgesteld door generaal Hong Hi Choi vanwege zijn gelijkenis met taekyon waardoor continuïteit en vooruitgang in balans werden gehouden met traditie. Verder beschrijft de naam het gebruik van de hand- en voettechnieken.

In 1971 werd door de toenmalige militaire regering in Korea de Korea Taekwondo Association (KTA) opgericht. Alle kwans werden verplicht zich daarin te verenigen. In 1962 werd taekwondo een van de officiële onderdelen van de jaarlijkse Nationale atletiek wedstrijden in Korea. De KTA zond instructeurs en demonstratieteams uit ober de gehele wereld. Dit is de doorslaggevende reden gewest en basislegging voor het uitgroeien van taekwondo tot het huidige niveau in de wereld.

Taekwondo verspreidde zich in Korea snel van het leger in het lager, middelbaar en universitair onderwijs. In 1966 werd de International Taekwondo Federation (ITF) opgericht door generaal Honh He Choi. Hij nam onslag ls KTA-president en verplaatste het ITF-hoofdkwartier buiten Korea in Canada. Er werd een nieuwe KTA-president benoemd. Deze verbrak de link met de ITF en richtte in 1973 de World Taekwondo Feneration (WTF) op. De verspreiding van taekwondo is sindsdien snel gegaan. Momenteel; wordt het wereldwijd beoefend in ruim 160 landen door tientallen miljoenen mensen. Sinds 2000 wordt taekwondo erkend als officiële olympische sport.