Almere Tussen de Vaarten, Hwarang Mudowon, Andy Warholstraat 23, 1328 LA Almere (036-5340734 / 06-33772117)

Taekwondo en weerbaarheid

voor kinderen (7 t/m 11 jaar)

Taekwondo voor kinderen

Speelsheid en discipline worden in onze kinderlessen gecombineerd. In deze lessen wordt er een eerste stap gezet naar het vergroten van weerbaarheid en assertiviteit.

Kinderen vanaf gemiddeld 6 of 7 jaar ontwikkelen zich snel en het coördinatie vermogen raakt sterk ontwikkeld. In deze leeftijd wordt het karakter gevormd en het kind leert goed en kwaad te onderscheiden. Het karakter wordt gesterkt door de ontwikkeling van het zelfbeeld en ook het beeld van anderen begint te ontwikkelen.

We hechten grote waarde aan veilige lesomgeving waarin ieder kind zich veilig, competent en autonoom voelt om te leren. Om deze lesomgeving te garanderen hebben de lessen een duidelijke structuur. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de traditionele taekwondo etiquette. Dit uit zich in handelingen zoals, groeten voor de zaal, buigen naar elkaar en buigen naar lesgevers. Hiermee laten we zien dat we respect en vertrouwen hebben voor elkaar.

Beleef het zelf!

Vraag een proefles aan en train een les met ons mee.
Zo kun je de sfeer helemaal zelf proeven. We hopen je graag een keertje te zien.

Hoe ziet de teakwondo les voor kinderen eruit?

Werken aan fysieke en mentale weerbaarheid. Bewegen voor je leven!
Speelsheid en discipline worden in onze kinderlessen gecombineerd. In deze lessen wordt er een eerste stap gezet naar het vergroten van weerbaarheid en assertiviteit.

Doelstelling van de les

Aandacht voor het concept ‘discipline’ en Koreaanse taekwondo ‘etiquette’ voor het bereiken van prettige en veilige les sfeer. Op een speelse manier wordt er aan gewerkt om de kinderen het idee van traditioneel taekwondo bij te brengen. De docenten leren de kinderen spelenderwijs wat het concept ‘discipline’ inhoudt. Kernbegrippen die bij dit woord horen zijn: ‘Geef niet op, het lukt wel als je doorzet!’ Dit heeft een positieve invloed op de karaktervorming.

Er zijn drie doelstellingen die centraal staan in ons lesgeven. Dat zijn:

Voorbeeld uit de lessituatie

Kinderen buigen netjes bij het binnentreden van de zaal met het woord, ‘anyounghseyo’ (hallo in het Koreaans). Bij het buigen rusten hun beide handen op de buik. Vervolgens groeten ze op de zelfde manier de leraar(es) en gaan zitten in een taekwondo-zit houding. Bij deze zit houding zijn hun rug recht. Ze luisteren ontspannen in stilte naar de muziek met ogen dicht. Op commando van de leraar(s) staan ze op tegelijk, met een kreet ‘tae kwon do’ op en rennen ze in een cirkel in een groep.

Inhoud van de les

Beleef het zelf!

Vraag een proefles aan en train een les met ons mee.
Zo kun je de sfeer helemaal zelf proeven. We hopen je graag een keertje te zien.